• КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА
 • Ця Угода визначає умови використання сайту https://jukamarket.com, і правила продажу товарів в інтернет-магазині Jukamarket.
 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. Дана Користувацька угода (далі – Угода) розроблена для сайту  інтернет-магазину «ЮКА-МАРКЕТ»,  що знаходиться за адресою https://jukamarket.com та до всіх інших сайтів, що є пов’язаними з цим сайтом
 • 1.2. Сайт Інтернет-магазину https://jukamarket.com/ (далі – Сайт) є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКА МАРКЕТ», що знаходиться за юридичною адресою: 10031, Житомирська обл. м. Житомир, вул. Крошенська, 49, кв. 58.
 • 1.3. Дана Угода регулює відносини між  Адміністрацією Сайту Інтернет-магазину https://jukamarket.com  (далі – Адміністрація Сайту) і Користувачем даного Сайту.
 • 1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінити, доповнити чи видалити умови даної Угоди без попереднього повідомлення Користувача. Такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті.
 • 1.5. Продовження використання Сайту Користувачем чи здійснення ним реєстрації означає  прийняття Користувачем Угоди і змін, внесених в дану Угоду в повному обсязі. Якщо користувач не згоден з будь-якими пунктами цієї Угоди, він не вправі в подальшому використовувати цей Сайт.
 • 1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку даної Угоди на предмет наявності у ній змін.
 • 1.7. Користувач не має права користуватися Сайтом, якщо він не досяг встановленого законодавством Украини віку для укладення цивільно-правових  угод. 
 • 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 • 2.1. Користувач - фізична особа або юридична особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і має намір замовити або придбати чи придбала Товари, шляхом оформлення Замовлення на сайті https://jukamarket.com/
 • 2.2. Адміністрація Сайту (Продавець) – правовласник сайту https://jukamarket.com ТОВ «ЮКА-МАРКЕТ, зареєстроване відповідно до законодавства України та здійснює продаж Товарів дистанційним способом. 
 • 2.3. При спільному згадуванні Адміністрація Сайту і Користувач також іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона».
 • 2.4. Сайт Інтернет-магазину – інтернет сайт  "https://jukamarket.com/", що містить інформацію про Товари, його виробника, та дозволяє Користувачу здійснити вибір, замовлення та придбання запропонованих Товарів. 
 • 2.5. Товар – будь-які Товари, що представлені до продажу за допомогою розміщення на сайті https://jukamarket.com.  Предметом купівлі-продажу можуть бути тільки Товари, покупка яких підтверджена співробітниками Адміністрації Сайту по телефону та/або e-mail.
 • 2.6. Замовлення - оформлений запит Користувача на придбання та доставку за вказаною у запиті адресою Товарів, обраних на сайті https://jukamarket.com, відправлений за допомогою мережі Інтернет та/або повідомлений Користувачем Продавцю по телефону, а також іншими встановленими Адміністрацією Сайту способами зв'язку.
 • 2.7. Кур'єрська служба доставки - транспортна компанія, що здійснює доставку Товарів згідно Замовлення Користувача.
 • 2.8. Інформація – відомості, що надаються Адміністрацією сайту для Користувачів. Інформація може бути текстового та/або графічного характеру. Інформація призначена для Користувачів і не повинна використовуватися іншими особами, якщо це спеціально не передбачено чинним законодавством України. Інформація може містити елементи реклами, діяльності особи (осіб), які на законних підставах здійснюють роздрібну торгівлю, надання послуг і т.п.
 • 3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
 • 3.1. Предметом даної Угоди є надання Користувачу Інтернет-магазину доступу до інформації на Сайті про Товари та послуги, що надаються Адміністрацією Сайту.
 • 3.1.1. Сайт Інтернет-магазину надає Користувачу наступні види послуг (сервісів):
 • доступ до електронного контенту, з правом придбання (скачування), перегляду контенту;
 • доступ до засобів пошуку і навігації Інтернет-магазину;
 • надає Користувачу змогу розміщення повідомлень, коментарів, рецензій, проставляння оцінок  контенту Інтернет-магазину;
 • доступ до інформації про Товар і інформації про  придбання  Товару та послуг, що надаються;
 • інші види послуг (сервісів), що  реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.
 • 3.1.2. Під дію даної Угоди підпадають  всі існуючі (реально функціонуючі) на даний час послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх наступні модифікаці .
 • 3.2. Доступ до Сайту Інтернет-магазину надається на безоплатній основі.
 • 3.3. Ця Угода є публічною офертою між Адміністрацією Сайту і Користувачем. Отримуючи доступ до Сайту вважається, що Користувач приєднався до даної Угоди.
 • 3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України.
 • 4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 • 4.1. Адміністрація сайту має право:
 • 4.1.1. Змінювати  правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту його вигляд. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщенні на Сайті.
 • 4.1.2. Без попереднього повідомлення Користувача  обмежити чи припинити доступ до Сайту у випадку порушення Користувачем умов даної Угоди, а також у випадку припинення функціонування Сайту або з причин технічних неполадок чи проблем у роботі Сайту. При цьому Адміністрація не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами чи третіми особами за такі дії.
 • 4.1.3. Розкривати будь-яку зібрану інформацію про Користувача лише у разі, коли є необхідність для здійсненні розслідування щодо неправомірного використання Сайту чи для встановлення (ідентифікації) Користувача, який втручається або порушує права Адміністрації Сайту чи права інших Користувачів.
 • 4.1.4. Розкривати будь-яку зібрану інформацію про Користувача лише у разі необхідності виконання вимог діючого законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання вимог даної Угоди, захисту прав та безпеки інших Користувачів.
 • 4.2. Користувач має право:
 • 4.2.1. Отримувати  доступ до використання Сайту при умові виконання вимог цієї Угоди.
 • 4.2.2. Користуватися всіма послугами Сайту щодо придбання Товару, виставленого для реалізації.
 • 4.2.3. Задавати запитання про Товари та послуги, що реалізуються через Інтернет-магазин та отримувати на них кваліфіковані відповіді.
 • 4.2.4. Користуватися Сайтом виключно з метою і порядку, визначених цією Угодою і не заборонених законодавством України.
 • 4.3. Користувач зобов’язується:
 • 4.3.1. Не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до порушень та/або збоїв у роботі  Сайту. 
 • 4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів чи інших правовласників при використанні Сайту.
 • 4.3.3. Надавати  за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення щодо надання послуг цим Сайтом.
 • 4.3.4. Не розповсюджувати з використанням цього Сайту любої конфіденційної інформації та іншої інформації, забороненої чинним законодавством України.
 • 4.3.5 Без погодження з Адміністрацією Сайту не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру.
 • 4.3.6. Не вводити в оману інших Користувачів відносно властивостей і характеристик будь-якого Товару чи послуг, що реалізуються через Інтернет-магазин, не формувати негативного відношення до осіб, які не користуються певними Товарами, чи осуджувати таких осіб.
 • 4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Интернет-магазину з метою:
 • завантаження контенту, який є незаконним, порушує права третіх осіб, містить недостовірні відомості чи образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади; 
 • пропагування  насильства, жорстокості, ненависті чи дискримінації за расовими, національними, статевими, релігійними, соціальними ознаками; 
 • спонукання до вчинення протиправних дій, а також спонукання до порушення заборон і обмежень, встановлених діючим законодавством України, порушення прав неповнолітніх, утиску прав меньшинств;
 • 4.4. Користувачу забороняється:
 • 4.4.1. Використовувати любі пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої та ін. для доступу, придбання, копіювання чи відслідковування змісту цього Сайту;
 • 4.4.2. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не передбачені сервісами даного Сайту;
 • 4.4.3. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яким іншим системам чи мережам, що мають відношення до цього Сайту, а також будь-яким послугам, що пропонуються цим Сайтом;
 • 4.4.4. Порушувати систему безпеки Сайту чи будь-якої мережі, що має відношення до цього Сайту.
 • 4.4.5. Здійснювати зворотній пошук, відслідковувати чи намагатися відслідкувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
 • 5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА  ДОСТАВКА ТОВАРУ
 • 5.1. Замовлення Користувача може бути оформлене безпосередньо на Сайті Інтернет-магазину, шляхом заповнення електронної форми Замовлення, за допомогою телефонного зв’язку та/або e-mail та/або у інший визначений Адміністрацією Сайту спосіб.
 • 5.2. У разі оформлення Замовлення по телефону та/або e-mail Користувач підтверджує, що ознайомлений та згодний з цією Угодою, і надає відповідальному співробітнику Адміністрації Сайту інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.
 • 5.3. Після отримання Замовлення Адміністрація Сайту погоджує дані Замовлення з Користувачем за допомогою телефонного зв’язку та/або e-mail, в тому числі дату і час доставки Товару. Якщо Користувач під час оформлення Замовлення дав згоду на підтвердження Замовлення без дзвінка, вся зазначена у Замовленні інформація вважається вірною та погодженою Сторонами.
 • 5.4. У разі виникнення додаткових запитань у Користувача щодо властивостей і характеристик Товару, порядку, строків доставки товару, гарантій, порядку оформлення Замовлення,- Користувач може додатково звернутися до відповідального співробітника Адміністрації Сайту по телефону та/або e-mail для отримання необхідних роз’яснень.
 • 5.5. При придбанні Товару Сторони визначають один із можливих способів його доставки: 
 • Кур'єрською службою доставки за вибором та за рахунок Користувача.
 • Автотранспортом Користувача зі складу Продавця.
 • Автотранспортом Продавця до місця, вказаного Користувачем за рахунок Користувача.
 • 5.6. При доставці Товар передається Користувачу або особі, зазначеній в якості одержувача в Замовленні, або особі, уповноваженій Користувачем та/або Одержувачем, яка надала доручення на право отримання Товару.
 • 5.7. При передачі Товару Одержувачу проводиться його перевірка за кількістю, якістю, комплектністю, а також відповідність його Замовленню Користувача.
 • 6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
 • 6.1. Ціна на Товар вказується безпосередньо на Сайті Інтернет - магазину.
 • 6.2. Ціна на Товар, зазначена на Сайті, може бути змінена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку при зміні валютного курсу Євро по відношенню до української гривні.
 • 6.3. Розрахунки за Товар Користувачем здійснюється за попередньою оплатою, шляхом безготівкового перерахунку на поточний рахунок 26003055820371 Умови повернення коштів вказано на Сайті Інтернет-магазину у розділі «Гарантійні зобов’язання. Умови обміну, повернення Товарів»
 • 7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 • 7.1. При оформленні Замовлення на Сайті Інтернет-магазину Користувач надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, адресу реєстрації, e-mail, номер телефону.
 • 7.2. Адміністрація Сайту використовує отриману від Користувача інформацію для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем;
 • 7.3. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачу повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Користувач не бажає отримувати розсилки від Адміністрації Сайту, він може відмовитися від розсилки шляхом направлення відповіді на повідомлення заперечувального змісту, або зв'язавшись з Адміністрацією Сайту будь-яким доступним способом.
 • 7.4. Не вважається порушенням надання Адміністрацією Сайту інформації агентам і третім особам, для виконання зобов'язань перед Користувачем, що випливають з цієї Угоди.
 • 7.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем на Сайті Інтернет-магазину в загальнодоступній формі.
 • 7.6. Адміністрація Сайту забезпечує захист персональних даних Користувача у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Порядок обробки персональних даних розміщений в розділі «ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
 • 7.7. Відгуки Користувачів, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень.
 • 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 8.1. Будь-яка шкода, яку Користувач може спричинити ванслідок умисного чи необережного порушення будь-якого з положень даної Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача Адміністрацією Сайту не відшкодовується. 
 • 8.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
 • 8.2.1. затримки чи збої в процесі здійснення операцій, які виникли внаслідок дії непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних чи інших суміжних системах.
 • 8.2.2. дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.
 • 8.2.3. належне функціонування Сайту, у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе будь-яких обов’язків по забезпеченню Користувачів такими засобами.
 • 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • 9.1.  У випадку виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Користувачами даної Угоди та Адміністрацією Сайту обов’язковою умовою перед зверненням до суду є направлення іншій Стороні претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
 • 9.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявителя претензії про результати її розгляду.
 • 9.3. При неможливості врегулювання спору в добровільному порядку будь-яка із Сторін вправі звернутися до суду за захистом своїх прав, чи законних інтересів.
 • 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • 10.1. Сайт і його зміст належать і управляються Адміністрацією Сайту.
 • 10.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни в перелік Товарів і послуг та ціни на них.
 • 10.3. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано чи розповсюджено будь-яким способом, а також разміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.
 • 10.4. Придбання Товару, запропонованого на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача. При цьому, Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без виключення діяльність, яка ведеться від імені Користувача.
 • 10.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію Сайту про несанкціоноване використання його облікового запису, паролю чи будь-яке інше порушення системи безпеки Сайту.
 • 10.6. Адміністрація Сайту наділена правом в односторонньому порядку анулювати  обліковий запис Користувача, якщо він не використовувався більш ніж 12 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
 • 10.7. Дана Користувацька  Угода розповсюджується на всі додаткові положення і умови придбання Товару і надання послуг, що надаються на Сайті Інтернет - Магазину. 
 • 10.8. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувачів відносно змін чи доповнень до  даної Користувацької Угоди.